Objectius generals

Desenvolupar la comunicació.
Desenvolupar el màxim l’autonomia personal i social.
Desenvolupar competència en les relacions interpersonals.
Desenvolupar la integració escolar.
Adquirir habilitats relacionades amb entorns laborals.