Objectius específics

Millorar els resultats educatius:
  • Desenvolupar les habilitats lectores i de comprensió.
  • Incrementar els estímuls bàsics sensorials (visuals, auditius, vibratoris, somàtics, tàctils...) a través de la pròpia experiència.
  • Potenciar i consolidar l’ús de les noves tecnologies.

Millorar la cohesió social:

  • Potenciar i afavorir la inclusió i la relació entre les escoles i els instituts.