DECLARACIÓ RESPONSABLE FAMÍLIES

Benvolgudes famílies, 

aquí podreu descarregar-vos el document📄 previ a l'inici de curs per a la incorporació dels vostres fills i filles a l'escola. Cal que el primer dia el porteu omplert i signat.

Moltes gràcies per la vostra col·laboració.