Proposta d'activitat de la classe Mickey

Plantilla per parar taulaParem taula!