Equinoteràpia

Al llarg d'aquest curs hem seguit realitzant sessions d'equinoteràpia al Mas Alba de Terradelles. Les sessions les realitzem els dimecres al migdia. A cada sessió hi participen sis alumnes.

Després d'algunes sessions hem pogut observar que la teràpia amb cavalls ajuda a treballar elements com l'equilibri, la coordinació o el control postural; a més té molts beneficis psicològics donat que la relació que es crea entre el nen, el cavall i el terapeuta és molt positiva per a millorar l'autoestima, l'afectivitat i la sociabilitat. També permet potenciar l'autoconfiança, la seguretat i la comunicació.

Educació Infantil i Primària