Projectes

Projecte: Sigues Tu. "L'Aventura de la Vida".
Aquest projecte és una intervenció educativa que s'emmarca dins de l'educació per a la salut, com a eix transversal del currículum escolar, i s'inspira en un concepte de salut com a manera de viure autònoma, joiosa i solidària. Els coontinguts del programa s'estructuren entorn de 2 blocs de salut i 12 temes, i s'adapten al currículum de Prevenció de Drogodepèndencies a Catalunya. Els blocs i tremes són:
  1. Habilitats per a la vida; Respecte vers un mateix; Afrontar els desafiaments; Manejar la tensió; Relacionar-se; Prendre decisions.
  2. Hàbits saludables; Ús de medicaments; Activitats i descans; Alimentació; Seguretat; Higiene.
Els materials bàsics del programa l'Aventura d la Vida són els àlbums de cromos. Cada àlbum proposa 36 cromos que reflecteixen situacions diverses de salut viscudes per una colla d'amics en tresc espais de la vida quotidiana: la família, l'escola i el barri. Cada noi i noia treballa amb el seu exemplar.