Circuit d'habilitats motrius

La Carol, mestra d'educació física ena ha preparat aquest vídeo