Crèdit de Síntesi "Turisme a l'Alt Empordà"

Hem començat el crèdit de síntesi, amb el títol “Turisme a l'Alt Empordà”. Com ja sabem es tracta de realitzar un treball interdisciplinari en equip, el qual serà el resultat del procés d’investigació que seguirem sobre la comarca.
El treball s'inicia amb una presentació PowerPoint, un dossier de les diferents matèries, excursions i la visita del President del Consell Comarcal i Alcalde de Castelló d'Empúries el Sr. Xavier Sanllehí i el pintor altempordanès el Sr. Josep Ministral.
Sabem que no només aprenem a l'escola, sinó que tota la comunitat és un medi per aprendre. Per això treballem de forma globalitzada totes les àrees curriculars amb els següents objectius:
 • Conèixer la Comarca de l'Alt Empordà: Portbou, Llançà, Cadaqués, Roses Castelló d'Empúries, Sant Pere Pescador, Peralada, Figueres,...
 • Utilitzar la comarca com a medi natural d'aprenentatge.
 • Mostrar a l'alumne que les coses que aprèn a l'escola li serviran a la vida real.
 • Presentar la comarca com quelcom que li pertany, tant per gaudir-la com per tenir-ne cura i conservar-la.
 • Buscar informació en diferents fonts per respondre a les preguntes formulades.
 • Escoltar atentament les explicacions dels diversos professionals, mestres i companys.
 • Expressar oralment i per escrit diverses experiències.
 • Aplicar les formes bàsiques de càlcul o problemes i situacions quotidianes.
 • Respectar el torn de paraula, el treball i les opinions dels altres.
 • Participar activament durant les sortides i en les activitats proposades al llarg de tot el crèdit.
 • Treballar individualment i en equip.
 • Valorar la constància en el treball.