Participació dels nostres alumnes als Specials Olympics

Del 30 d'octubre al 2 de novembre es varen celebrar els X Jocs Special Olympics, a Barcelona i Calella. S'hi varen aplegar més de 1600 esportistes, incloses els i les alumnes de l'escola que hi varen participar.