La nostra terra. La Mediterrània.

Per continuar aprenent i seguir aprofundint dins la Mediterrània, hem pogut gaudir de les explicacions i anècdotes que el Sr. Sebastià Delclòs i Sunyer, més conegut com en "Pitruc" ens ha dedicat avui.
El Sr. Delclòs ens ha explicat quines varen ser les les rutes, el comerç i les vides dels fenicis, grecs, etc. a la mediterrània,  fins arribar als artistes, escriptors, músics i inventors de la nostra comarca.