Treballem les matemàtiques a l'entorn

Els alumnes de la classe Montserrat han sortit al carrer per treballar sobre l'entorn, les matemàtiques.
Concretament la geometria, les consignes per als dos grups de treball han estat, buscar, identificar i fotografiar al carrer totes aquelles figures geomètriques, planes o amb volum que han treballat amb anterioritat a l'aula. (rodona, triangle, quadrat, rectangle, cub, esfera, prisma, con, etc.)
Al llarg del matí i després de passejar pel barri, han aprofitat un descans a la plaça per dibuixar a la sorra alguns dels objectes identificats i d'altres de nous.
Després de la sortida hem seguit el treball a l'aula, identificant i classificant les imatges dels objectes trobats.