Agenda 21

Una vegada més ha vingut en Xavier Vizcaino i ens ha explicat el curs del riu i els seus afluents, fent servir el riu Muga com a exemple.
Sobre un mapa amb relleu de l' Alt Empordà ens ha fet resseguir el curs del riu Muga i el riu Manol descobrint que el Manol és un afluent del Muga i que aquest finalitza el seu trajecte al mar.
Després amb una maqueta ens ha explicat el curs del riu, distingint-ne la part alta, mitja i baixa, també ens ha explicat què passa a cada curs.
En Xavier també ens ha ensenyat el funcionament d'una depuradora en petit. L'aparició de la depuradora es va fer necessària degut a la gran contaminació dels rius. Per a realitzar el taller hem barrejat aigua amb fang i usant la depuradora hem vist com es neteja l'aigua, que pot tornar al riu o es pot fer servir per altres coses. Ens ha agradat molt i hem après que hem de tenir cura dels nostres rius.
Vam acabar l'activitat posant brides a les aixetes per estalviar aigua.