Exposició "Parlem de drogues"

Aquest inici de curs hem assistit a l'Exposició Interactiva “Parlem de Drogues”, promoguda per l'Obra Social “La Caixa”.
El programa té com a objectius:
Promoure una consciència social sobre els efectes nocius de les drogues que faciliti un augment de la percepció de risc entre els joves.
Facilitar els recursos d'informació, orientació i formació a les famílies, així com dels agents educatius i sanitaris.
Desenvolupar habilitats i competències personals per rebutjar el consum de drogues.
Oferir eines als propis joves perquè puguin adoptar una actitud crítica i responsable sobre les drogues.
Han gaudit d'aquesta sortida els alumnes de secundària, que han plantejat els seus dubtes als professionals que han fet els seguiment de la visita.