ELS MEMBRES DE L'ESCOLA REBEM FORMACIÓ PELS EQUIPS D'EMERGÈNCIES

A l'escola s'han realitzat diferents cursos per tal de donar una resposta adequada a qualsevol situació d'emergència que es pogués produir.
Aquests cursos han estat:
  • Formació de Suport Vital Bàsic i DEA (Desfibril·lador Extern Automàtic).
  • Formació de Primers Auxilis.
  • Formació Pràctica d'Incendis.
  • Formació Genèrica d'Emergències.
  • Formació Específica pels Equips d'Emergència (Director d'Emergència, Cap d'Intervenció, Equip d'Intervenció, Equip d'Evacuació i Equip de Primers Auxilis).